Station Antwerpen-Zuid. Het was de late zomer van 1984 toen ik voor mijn allereerste professionele auditie terechtkwam in de Montignystraat in Antwerpen. Het theater Monty had duidelijk betere tijden gekend, maar de artistieke vibe die er heerste was haast tastbaar aanwezig.
Ik kwam terecht in een voor mij nog onbekende wereld die het speelveld was van een voor mij nog onbekende theatermaker en zijn performers, dansers, acteurs. De afgetakelde theaterstoelen stonden in schril contrast met wat zich op het podium afspeelde. Een dergelijke perfectie van uitvoering had ik nooit voor mogelijk gehouden. Ik was stomverbaasd en voelde me tegelijk geprikkeld, gemotiveerd en uitgedaagd. De wereld van de ‘Macht Der Theaterlijke Dwaasheden’ werd aan me voorgesteld en zou me de volgende twee jaar van mijn prille carrière begeesteren.
Al snel werd duidelijk dat ik het fysieke en mentale uiterste van mezelf zou moeten geven om ook maar enigszins op gelijke artistieke hoogte van de collega’s te kunnen komen. Tijdens een intense, strenge maar rechtvaardige repetitieperiode vlogen de motiverende uitspraken me om de oren en ik vocht me doorheen een zware keelontsteking naar de eerste voorstelling in Ljubljana.
Tijdens die jaren heb ik geleerd om mijn grenzen te verleggen, en steeds te blijven verleggen en heb ik de basis gelegd voor een ingesteldheid op het podium die mij in staat heeft gesteld om de successen te bereiken in de nationale en internationale wereld van de musical. Daar ben ik van overtuigd.
Het was pas in 2013 dat ik nog eens het geluk had om deel te mogen nemen aan een project van Troubleyn/Jan Fabre. Het was opnieuw een unieke ervaring maar ik koester vooral de werkwijze die gebruikt wordt om tot een voorstelling te komen. De weg er naartoe en de doorzetting die nodig is om het einddoel te bereiken. Het was net als dertig jaar eerder een periode van hard en gedisciplineerd werk waar de performers met alle respect en menselijkheid gepusht werden om hun eigen grenzen op te zoeken. Daarom steun ik volmondig elke actie die ertoe bijdraagt om de bestaanszekerheid van Troubleyn/jan Fabre te garanderen.
Hans Peter Janssens
Zanger/klassiek/musical/performer/voice artist