Sedert 2011 werk ik op freelance basis heel regelmatig en nauw samen met Jan Fabre voor het maken van fotoproducties voor heel divers gebruik, zowel voor het artistiek atelier als voor het Troubleyn-gezelschap.
Ik mag dan ook heel verbaasd zijn over de aanklacht die loopt tegen Jan Fabre.
Gedurende die 8 jaar heb ik alleen mogen meegenieten van een buitengewoon warme, alom collegiale groepssfeer. Ik was telkens weer getuige van een hecht team, enorm gastvrij naar mij toe, en steeds heel hulpvaardig voor het tot een goed einde brengen van de opdrachten. Geen moment heb ik gedacht dat er een spanning heerste, niet onder elkaar en ook niet t.o.v. Jan Fabre zelf. Ik ben zeker dat ik dit zou opgemerkt hebben. Ik mag hem zonder twijfel als één van mijn aangenaamste opdrachtgevers betitelen.
Als ik aan hem denk, denk ik aan een enthousiasmerende man, steeds kwaliteit verwachtend maar ook 100% terecht, en een goede teamworker die zich niet boven de groep zet. Hij vraagt een grote inzet en dat maakt zonder twijfel het verschil, maar toont ook dankbaarheid als het beoogde resultaat kan behaald worden, een genereuze doorzetter.
Ik deed ook meermaals fotoshoots met en van dansers. De opdracht was voor iedereen steeds helder en duidelijk. Ik heb voldoende ervaring met de beeldende kunsten en heb geen moment gedacht dat een persoonlijke grens werd overschreden, nooit heb ik een weerstand ervaren in die context.
Ik betreur het enorm dat één van onze meest vooraanstaande kunstenaars op deze wijze moet aangevallen worden, zonder recht op verdediging.